یادداشت های روز
یادداشت های روز

از ناامیدی

پس از یک هفته انتظار بلاخره جلسه ی دوم کارگاه تمرین نوشتن برگزار شد و اما بخشی که همیشه برایش ذوق دارم رها نویسی است

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

از کودکم

نیلا مثل همیشه ورجه وروجه میکرد ، مبل ترامپولینی شده بود که هر لحظه امکان داشت او را نقش زمین کند .  ذهنم آشفته بود

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

مسیر

گر مرد رهی میان خون باید رفت از پای فتاده ، سرنگون باید رفت تو پای به ره نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

اشتباه من

بزرگترین اشتباه من چیست ؟ این سوالی بود که در وبینار امروز در موردش حرف زدیم . پاسخ به این سوال یک جور بازبینی روزانه

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

داستانی که هرگز نوشته نشد

مدتی است درگیرنوشتن داستانم اما راه به جایی نمیبرم . امروز هم نتوانستم کاری از پیش ببرم .  بهتر است مدتی بیخیالش شوم  . شایدبرخی

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

آنچه در ذهن تو میگذرد

چه کمیابند انسان هایی که زندگی را به معنای واقعی میشناسند . یکی از این انسان های زمانه ی ما اردشیر رستمی است که این

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

اولی ها

امروز به این فکر میکردم که چرا بچه های اول خانواده نگرانی هایشان انتهایی ندارد . گاهی با خودم میگویم چرا خواهر ته تغاریم بیشتر

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

بسی نوشتن

امروز اولین جلسه از کارگاه تمرین نوشتن برگزار شد . نوشتن طنز برای اولین بار ، گفتگو کردن با شخصیت داستانم و چنگ زدن به

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

عادت

وای بر روزهایی که چیزی برای نوشتن نداری و مدام از ننوشتن مینویسی یا که ته مانده های ذهنت را زیر و رو میکنی تا

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

گر صبر کنی …

امروز به نکته ی مهمی درمورد خودم رسیدم . اینکه بر خلاف چیزی که تصور میکردم اصلا آدم صبوری نیستم یا دست کم درموقعیت هایی

ادامه مطلب »