نوشته‌های من
یادداشت های روز

از خستگی

از خستگی مینویسم. خستگی از من میبارد. خستگی گاه شعری میشود که مصرع هایش، لنگان واژه ها را به دنبال خود میکشند. تراپیست درونم میگوید:

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

یک تغییر ساده

امروز دیرتر از همیشه بیدار شدم. گاهی این عادت دیر بیدار شدن، تمام روزم را تحت تاثیر قرار میدهد. و مجبور میشوم باحجم زیادی از

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

یک روز معمولی

متعهد شده ای که هر روز چیزی منتشر کنی. سوژه ی جالبی به ذهنت نمی رسد. ناگزیر به روزمرگی هایت چنگ میندازی. اما امروز، معمولی

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

نویسنده ی زیر زمینی

امروز موضوعی ذهنم را درگیر کرده است. اینکه چگونه میتوانم ساعات روز را طوری تنظیم کنم، که زمان خالی برای یک سری کار مفید داشته

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

خود تراپی

تراپیست درونم میگوید: از هیچ کس توقع نداشته باش. توقع رنج می آورد. توقع چرک میشود، روی افکارت. اینکه انتظار داشته باشی، کسی از تو

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

دورترین نزدیک

سومین جلسه از کارگاه تمرین نوشتن برگزار شد. و چه حس نابیست، بی وقفه نوشتن. از تمرین های جذاب امروز، نوشتن نامه ای شاعرانه بود.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

خواب آلود

بلاخره گاو خونی هم، با خواب واره ای به پایان رسید. شاید خوابی واقعی بود یا واقعیتی خواب الود. به هرحال، در بعضی داستان ها

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

آسوده ام

امروز آسوده تر به نظر میرسم. حس میکنم آرامش بیشتری دارم. این هفته ی اخیر خودم را حسابی شکنجه کردم. البته با افکارم. گاهی بی

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

بیراهه

امروز از دنده ی چپ بلند شدم. شاید بدبینانه باشد اگر بگویم روز خوبی نداشتم. روزها لزوما بد نیستن، این ما هستیم که با فکر

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

خشم

‌خشم در من ریشه دوانده و ریشه دوانده در من خشم ریشه های خشم را باید خشکاند تا ریشه نکند در من خشم و منی

ادامه مطلب »