جدیدترین مطالب
یادداشت های روز

از ناامیدی

پس از یک هفته انتظار بلاخره جلسه ی دوم کارگاه تمرین نوشتن برگزار شد و اما بخشی که همیشه برایش ذوق دارم رها نویسی است

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

از کودکم

نیلا مثل همیشه ورجه وروجه میکرد ، مبل ترامپولینی شده بود که هر لحظه امکان داشت او را نقش زمین کند .  ذهنم آشفته بود

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

مسیر

گر مرد رهی میان خون باید رفت از پای فتاده ، سرنگون باید رفت تو پای به ره نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

اشتباه من

بزرگترین اشتباه من چیست ؟ این سوالی بود که در وبینار امروز در موردش حرف زدیم . پاسخ به این سوال یک جور بازبینی روزانه

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

داستانی که هرگز نوشته نشد

مدتی است درگیرنوشتن داستانم اما راه به جایی نمیبرم . امروز هم نتوانستم کاری از پیش ببرم .  بهتر است مدتی بیخیالش شوم  . شایدبرخی

ادامه مطلب »
داستانک

قاب عکس

دیگر نمیتوانست بخندد ، آن هم شبیه لبخندی که درقاب عکس نقش بسته بود. هرچقدر تقلا میکرد تلخ تر میشد ، انگار وصله ای بر

ادامه مطلب »