نوشته‌های من
یادداشت های روز

تصمیم غلط

مضطرب بودم. نتایج کنکور اعلام شده بود و مدام چک میکردم. آخرین باری که سایت را باز کردم، برق عجیبی در چشمانم نشست. من قبول

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

زن در ریگ روان

پوچی زندگی را پذیرفته ام اما هنوز تقلا میکنم برای یافتن چیزی که این پوچی را نفی کند. رمان زن در ریگ روان نمایانگر همین

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

دل آشوب

دل آشوبم، نمیدانم چه مرضی به جانم افتاده است. فقط میدانم که قرار روزهای قبل را ندارم. این روزها، اگر کسی از من بپرسد دردت

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

کتاب شخصی من

آخرین باری که به کتابفروشی رفته بودم، در میان انبوه کتابها به این فکر میکردم که ای کاش فهرستی طویل از تمام دغدغه هایم در

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

فاصله

هرگز تا آن زمان معنای فاصله را نفهمیده بودم. این تصمیم بزرگی بود که میتوانست مسیرم را برای همیشه عوض کند. من آدم تغییرهای بزرگ

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

از کتاب چگونه کمال گرا نباشیم

برداشت های من از کتاب «چگونه کمال گرا نباشیم»: کمال گرایان، به دنبال دریافت تائید بیشتری از دیگران هستند اما همیشه کمترین سهم نصیبشان میشود.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

وقتی از احساسمان حرف میزنیم

تمام امروزم، در یک کلمه خلاصه میشود. ناامیدی. با خودم میگویم، آیا برای احساسی که دارم، ناامیدی کلمه ی مناسبی است؟ مثلا وقتی کسی میگوید:

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

حقایق نویسندگی

سالها در ذهنم، توهمی شکل گرفته بود که تصور میکردم، نویسندگی یعنی، یک عالمه واژه و ایده ی ناقص که در سرم تلمبار شده اند.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

حقایق نویسندگی

سالها در ذهنم، توهمی شکل گرفته بود که تصور میکردم، نویسندگی یعنی، یک عالمه واژه و ایده ی ناقص که در سرم تلمبار شده اند.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

خواب زخمی

مدتهاست نخوابیده ام. از آن خواب هایی که برای جان لازم است. از آن خواب هایی که وقتی بیدار میشوی، انرژی تازه ای در تو

ادامه مطلب »