نوشته‌های من
یادداشت های روز

خودشناسی

خودشناسی چیست؟ خودشناسی یعنی شناخت تمام ظرفیت های وجودی مان در مقام یک انسان. یعنی مواجه ای اساسی با ضعف ها و تاریکی هایی که

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

جرعه ای تراپی

پرسید: از سایه ها چه میدانی؟ گفتم: بچه که بودم، تصورم از سایه آن هیولایی بود که تعقیبم میکرد و من هراسان از او میگریختم.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

برو بیا بنویس

کمی فکر میکنم‌. چیزی به ذهنم نمیرسد. میروم تا برنجی را که در حال سرریز شدن است آب کش کنم. کارم که تمام میشود، دوباره

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

گوش راست

امروز یک روز خاصه. اما نه از آن روزهایی که قرار است اتفاق خوبی رقم بخورد. خاص از این نظر که، به محض بیدار شدن

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

برشی از کتاب شخصی من

جلسه ی نوشتیار شروع شده بود. مثل همیشه مردد بودم. اگر آن علامت کذایی دست را میزدم، همه چیز درست میشد. دلم میخواست در هر

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

زمان

زمان، هرگز زخمی را التیام نداد. فقط به آن آب و تاب بخشید. زمان، دردهایمان را دوا نکرد. یادمان داد چگونه مدارا کنیم. زمان، ضرب

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

فیلم

چندین سال پیش فیلمی دیده بودم که برایم جذاب بود. جالب اینکه مدتیست سرسختانه دنبالش میگردم ولی این جستجو راه به جایی نمیبرد. چون که

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

خصلت واژه ها

تجربه ی نوشتن به من آموخت که واژه ها هرکدام، خلصت خاص خودشان را دارند. بعضی از آنها نرم و روانند. ناخودآگاه در متن ولو

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

یک کافه ی دنج

شهر سرریز شده بود از ازدحام و سراسیمگی های بی حاصل. من به جایی میان همین شهر پناه برده بودم، که اضطراب هایم را تسلی

ادامه مطلب »