جدیدترین مطالب
یادداشت های روز

وقتی از احساسمان حرف میزنیم

تمام امروزم، در یک کلمه خلاصه میشود. ناامیدی. با خودم میگویم، آیا برای احساسی که دارم، ناامیدی کلمه ی مناسبی است؟ مثلا وقتی کسی میگوید:

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

حقایق نویسندگی

سالها در ذهنم، توهمی شکل گرفته بود که تصور میکردم، نویسندگی یعنی، یک عالمه واژه و ایده ی ناقص که در سرم تلمبار شده اند.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

حقایق نویسندگی

سالها در ذهنم، توهمی شکل گرفته بود که تصور میکردم، نویسندگی یعنی، یک عالمه واژه و ایده ی ناقص که در سرم تلمبار شده اند.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

خواب زخمی

مدتهاست نخوابیده ام. از آن خواب هایی که برای جان لازم است. از آن خواب هایی که وقتی بیدار میشوی، انرژی تازه ای در تو

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

حرف ها

حرف ها زنده اند. حرف ها نفس میکشند.وقتی از حرفی میشکنیم، یعنی حرف ها قدرتمندند. حرف گاهی بر دل مینشیند. این یعنی که حرفها احساس

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

از آموختن

گاه برای آموختن، به هر دری میزنیم. در کلاسها و دوره های مختلف شرکت میکنیم. بلکه از آموخته های دیگران، چیزی عایدمان شود. سوال این

ادامه مطلب »