جدیدترین مطالب
یادداشت های روز

نامه ای به پنجاه سالگی

حواست هست؟ هفده سال ناقابل گذشت. امروز فراغتی شد تا برایت بنویسم. نمیدانم از کجا شروع کنم. از مشغله های همیشگی، که گریبان گیرم شده

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

سندرم فریبکاری

آدم موفقی بود، همیشه به او غبطه میخوردم. دیگران تحسینش میکردند. و مدام از موفقیت هایش حرف میزدند. برایم عجیب بود. که او از این

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

زندگی نزیسته

در بچگی مدام میگفتند: بی دست و پایی. تصور یک کودک از بی دست و پا بودن چه میتواند باشد، جز اینکه هر روز که

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

راه دررو

وسط کارهای معمول روزانه که ساعتها وقتم را میگیرند، از خودم میپرسم. چرا برای کاری که دوست دارم، کمترین زمان ممکن را اختصاص میدهم؟ آیا

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

مفهوم معنا

ایدولاندو در بخش هایی از کتاب یافتن معنا در دنیایی ناقص، میگوید: بعضی از مردم تصور میکنند که زندگیشان به اندازه ی کافی معنادار نیست.

ادامه مطلب »
یادداشت های روز

رهایی

لازم است گاهی، رها باشم. فارغ از عقلانیت، منطق، و هر چهارچوبی که این رهایی را نقض میکند. لازم است گاهی، دیوانه وار زندگی کنم.

ادامه مطلب »